Česky English Deutch

Enviromentální politika

Cílem společnosti GLOBAL RECYCLING a.s. je přispět k celkovému zlepšení využívání plastových odpadů v Evropě. Zneškodňování plastů je v současné době neudržitelné, škodlivé pro životní prostředí a potenciálně i pro člověka. Pokud se s plasty nakládá správně, mají potenciál zredukovat světovou uhlíkovou stopu. Je však třeba provést změny v jejich využívání a zvýšit recyklaci.

Nejdůležitější je plasty správně a efektivně třídit.

Třídění plastů nabývá na stále větším významu. Každý spotřebitel i výrobce, který předává plastové odpady k materiálové recyklaci, přispívá k ochraně klimatu. Tam kde není možné hodnotné materiálové využití plastů, představuje určitou alternativu energetické využití plastů v podobě náhradních paliv (alternativních paliv) v elektrárnách nebo cementárnách. Energetické využití v těchto zařízeních ovšem není příliš efektivní a to ani z ekonomického hlediska, protože jeho účinnost ve srovnání s recyklací je příliš malá.

Díky využití recyklovatelných plastů se spotřeba energie ve srovnání s výrobou primárních plastů sníží o 80 až 90%

Fakturační údaje

GLOBAL RECYCLING a.s.

Doudlebská 1046/8
140 00, Praha 4 - Nusle

Kontaktujte nás

Ing. Roman Zapletal

Tel.: +420 725 983 473
E-mail: zapletal@globalrecycling.cz