Česky English Deutch

Recyklace plastů

Princip recyklace plastů

Pojem recyklace pochází z anglického slova „recycling“, což znamená znovu využití nebo navrácení do cyklu. Recyklace plastů je velmi chytrý způsob, kterým se šetří přírodní zdroje pomocí druhotného zpracování plastových odpadů a současně se snižuje zatížení životního prostředí obrovským množstvím tohoto těžko rozložitelného materiálu.  Recyklace plastů umožňuje zajištění surovin, snížení nákladů při stoupajících cenách primárních materiálů a snížení ekologické zátěže životního prostředí produkovanými odpady.

V procesu recyklace se odpady stávají vstupními surovinami pro výrobu nových produktů. Pomocí moderních technologií a složitých technologických postupů se odpady mění na mnoho různých druhů výrobků od plastové drtě po plastový nábytek.

Recyklace se dělí na přímou a nepřímou. Přímá recyklace znamená znovu využití věci bez další úpravy. Nepřímá recyklace zahrnuje znovu využití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu.

Fakturační údaje

GLOBAL RECYCLING a.s.

Doudlebská 1046/8
140 00, Praha 4 - Nusle

Kontaktujte nás

Ing. Roman Zapletal

Tel.: +420 725 983 473
E-mail: zapletal@globalrecycling.cz